Bericht n.a.v. maatregelen tegen het Coronavirus

Judoschool Haagsma volgt de berichtgeving over het Cornavirus. Er is regelmatig contact tussen leraren en bestuur over de berichtgeving en de te nemen maatregelen.

Judoschool Haagsma volgt hierin de richtlijnen van RIVM, GGD en JBN.

De JBN deelt het volgende mee op haar website; https://www.jbn.nl/nieuws/maatregelen-coronavirus-en-consequenties-judo-aikido-en-jiujitsu

Update: Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten.
Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF. Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen,

overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

Judoschool Haagsma heeft besloten tot en met maart trainingen en andere activiteiten/bijeenkomsten af te gelasten

De geplande meisjesdag van 4 april zal hierdoor niet plaatst kunnen vinden en zal worden afgelast.

Judoschool Haagsma zal de berichtgeving over het Coronavirus in de gaten houden en indien nodig opnieuw informatie verschaffen hierover.